Házirend

 

1.   A fürdő területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel és bérlettel lehet. A fürdő pezsgőfürdőjét, finnszaunáját, infraszaunáit, só és gőzkabinját csak az erre vonatkozó, külön szabályozás szerint használhatják vendégeink.
2.   Gyermekek tíz éves korig csak szülő vagy kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő területén.
3.   A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő házirendjében foglalt előírásokat. A fürdőben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
4.   Csak az értékmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő dolgozói megőrzésre értéktárgyakat - az értékmegőrző kivételével - nem vehetnek át. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
5.   A fürdő területén lévő medencében ajánlott a fürdősapka használata!
6.   A medencék használata előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.
7.   Az úszómesterek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
8.   A fürdő területén lévő edzőtermet, fallabdát, aerobiktermet, mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
9.   A papírt, az ételhulladékot, a szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!
10.   A fürdő területén labdázni csak a kijelölt helyeken, kizárólag tüdővel felfújható strandlabdával szabad.
11.   A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan.
12.   Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen díjtalanul, történik.
13.   Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) összefüggő rendkívüli esemény, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy - azonnal jelezni kell az ügyeletes uszodamesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni. Az eseményt az üzemnaplóba be kell vezetni.
14.   Dohányozni az épületben és az uszodában szigorúan tilos!
15.   A fürdőt nem vehetik igénybe:
- fertőző betegek,
- undort keltő betegségben szenvedők,
- görcsös állapotban lévő betegek,
- akiknek nyílt sebük van,
- ittas egyének,
- közerkölcsöt sértő módon viselkedők.
16.   TILOS!
- kutyát vagy más állatot behozni,
- a medencékben szappant használni, ételt és italt fogyasztani,
- a medencébe gumimatracot, úszógumit bevinni,
- a medence partjáról a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni,
- a medence lépcsőin ülni,
- az öltözőkben étkezni,
- medencébe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
- a fürdő bármely berendezési tárgyát szándékosan rongálni,
- a medencetérben védőeszköz nélkül, utcai lábbelivel belépni,
- a medencében fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni
17.   Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.
18.   A fürdő pénztára a mindenkori nyitvatartási időben megjelent idő előtt egy órával bezár. A fürdő szolgáltatásainak igénybevételét úgy kell megoldani, hogy a vendégek zárási idő előtt elhagyják a fürdő területét.
19.   A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, valamint a kiszolgáló személyzet magatartását illetően kifogást tehetnek vagy elismerést nyilváníthatnak a recepció helyiségében erre a célra elhelyezett naplóban.
20.   A talált tárgyakat minden esetben a recepció helyiségében kell leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt igazolni aláírásával kell.
21.   A fürdő igénybevétele csak Házirendünk betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az ügyeletes uszodamester a szolgáltatást megtagadhatja, és ezt köteles az üzemnaplóba bevezetni.

Szerencs, 2011.09.01.
Takács István ügyvezető