Házirend

 • A fürdő területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel és bérlettel lehet. A fürdő pezsgőfürdőjét, finnszaunáját, infraszaunáit, só és gőzkabinját csak az erre vonatkozó, külön szabályozás szerint használhatják vendégeink.
 • Gyermekek tíz éves korig csak szülő vagy kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő területén.
 • A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő házirendjében foglalt előírásokat. A fürdőben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
 • Csak az értékmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő dolgozói megőrzésre értéktárgyakat - az értékmegőrző kivételével - nem vehetnek át. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A fürdő területén lévő medencében ajánlott a fürdősapka használata!
 • A medencék használata előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.
 • Az úszómesterek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 • A fürdő területén lévő edzőtermet, fallabdát, aerobiktermet, mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
 • A papírt, az ételhulladékot, a szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!
 • A fürdő területén labdázni csak a kijelölt helyeken, kizárólag tüdővel felfújható strandlabdával szabad.
 • A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan.
 • Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen díjtalanul, történik.
 • Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) összefüggő rendkívüli esemény, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy - azonnal jelezni kell az ügyeletes uszodamesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni. Az eseményt az üzemnaplóba be kell vezetni.
 • Dohányozni az épületben és az uszodában szigorúan tilos!
 • A fürdőt nem vehetik igénybe:
 • fertőző betegek,
 • - undort keltő betegségben szenvedők,
 • - görcsös állapotban lévő betegek,
 • - akiknek nyílt sebük van,
 • - ittas egyének,
 • - közerkölcsöt sértő módon viselkedők.
 • TILOS!
 • - kutyát vagy más állatot behozni,
 • - a medencékben szappant használni, ételt és italt fogyasztani,
 • - a medencébe gumimatracot, úszógumit bevinni,
 • - a medence partjáról a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni,
 • - a medence lépcsőin ülni,
 • - az öltözőkben étkezni,
 • - medencébe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
 • - a fürdő bármely berendezési tárgyát szándékosan rongálni,
 • - a medencetérben védőeszköz nélkül, utcai lábbelivel belépni,
 • a medencében fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni
 • Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.
 • A fürdő pénztára a mindenkori nyitvatartási időben megjelent idő előtt egy órával bezár. A fürdő szolgáltatásainak igénybevételét úgy kell megoldani, hogy a vendégek zárási idő előtt elhagyják a fürdő területét.
 • A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, valamint a kiszolgáló személyzet magatartását illetően kifogást tehetnek vagy elismerést nyilváníthatnak a recepció helyiségében erre a célra elhelyezett naplóban.
 • A talált tárgyakat minden esetben a recepció helyiségében kell leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt igazolni aláírásával kell.
 •  A fürdő igénybevétele csak Házirendünk betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az ügyeletes uszodamester a szolgáltatást megtagadhatja, és ezt köteles az üzemnaplóba bevezetni.

Cím

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

Telefon

+36 47/560-250
+36 20/430-3333

E-mail

szerencsifurdo@szerencs.hu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram